Erityisopetus, Kuopio Ohita linkkilista ja siirry suoraan tekstiin.
[Erityisopetus Kuopiossa] [HOJKS] [Käsitteitä] [Linkit] [Yhteystiedot]
Koululainen. Heljä Liukko-Sundström. 1993.

Erityisopetuksen tarkoituksena on taata oppilaalle oppivelvollisuuden suorittaminen hänen omien edellytystensä mukaisesti sekä mahdollisuus jatko-opintoihin.

Erityisopetus tukee erilaisin opetusjärjestelyin lapsia ja nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia tai jokin vamma, joka asettaa opiskelulle erityisvaatimuksia.

Oppilas voi tarvita lievien oppimis- tai sopeutumisvaikeuksien, vammaisuuden, sairauden, kehityksessä viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi pienryhmäopetusta ja / tai muita tukitoimia. Tätä varten on olemassa osa-aikaista erityisopetusta ja erityisluokkia.